UBND huyện Thanh Oai - các bài viết về UBND huyện Thanh Oai, tin tức UBND huyện Thanh Oai

Phụ huynh học sinh cần cảnh giác với các Trường học hoạt động không phép

Vì lợi nhuận, các ông chủ sẵn sàng quảng cáo rầm rộ lôi kéo phụ huynh học sinh để có học sinh theo học, mặc cho chưa được cấp phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus