UBND huyện - các bài viết về UBND huyện, tin tức UBND huyện

Trực Ninh, Nam Định: Huyện nói đã đình chỉ thi công, công trình vẫn “ào ào” xây dựng trên đất đang tranh chấp?

UBND huyện Trực Ninh khẳng định đã tạm đình chỉ thi công công trình do đang tranh chấp, tuy nhiên, theo ghi nhận, công trình vẫn đang "ngày đêm" xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus