ubnd huyện hiệp hoà - các bài viết về ubnd huyện hiệp hoà, tin tức ubnd huyện hiệp hoà

Huyện Hiệp Hòa xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly điều trị Covid-19

UBND huyện Hiệp Hoà sẵn sàng gửi hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự nếu cá nhân trên làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus