Pháp Luật Plus - ubkt trung uong tuyen dung - các bài viết về ubkt trung uong tuyen dung, tin tức ubkt trung uong tuyen dung

ubkt trung uong tuyen dung - các bài viết về ubkt trung uong tuyen dung, tin tức ubkt trung uong tuyen dung

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 với 15 công chức vào ngạch chuyên viên thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết