Pháp Luật Plus - uất nghẹn - các bài viết về uất nghẹn, tin tức uất nghẹn

uất nghẹn - các bài viết về uất nghẹn, tin tức uất nghẹn

ĐBQH “uất nghẹn” trước thông tin nâng điểm thi giá 1 tỷ đồng ở Sơn La

Thông tin chạy 1 tỷ đồng/suất nâng điểm ở Sơn La, đặt mình vào thí sinh có điểm xứng đáng nhưng bị tước đi cơ hội, đại biểu cảm thấy uất nghẹn.

Theo dõi Pháp Luật Plus