Pháp Luật Plus - u23 Nhật bản - các bài viết về u23 Nhật bản, tin tức u23 Nhật bản

u23 Nhật bản - các bài viết về u23 Nhật bản, tin tức u23 Nhật bản

“Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam”: Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp

Sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 năm 2018” được diễn ra tại TPHội An.

Theo dõi Pháp Luật Plus