tỷ trọng - các bài viết về tỷ trọng, tin tức tỷ trọng

Khối doanh nghiệp FDI xuất siêu có mức thặng dư lên tới 10,74 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất siêu lên tới 10,74 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1