Pháp Luật Plus - tỷ lệ - các bài viết về tỷ lệ, tin tức tỷ lệ

tỷ lệ - các bài viết về tỷ lệ, tin tức tỷ lệ

Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp bậc nhất thế giới

6 tháng đầu năm 2019, an sinh xã hội đã có nhiều chuyển biến đáng kể, số hộ thiếu đói giảm 30,9%. Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 1,98%

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cử nhân thất nghiệp lại tăng

Cử nhân thất nghiệp lại tăng

0
Theo công bố cho thấy tỷ lệ thanh niên thất nghiệp giảm nhẹ, nhưng thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học, trên đại học lại tăng so với quý II/2017.