tuyến xe - các bài viết về tuyến xe, tin tức tuyến xe

Đà Nẵng Tạm dừng một số tuyến xe liên tỉnh đi đến vùng có dịch Covid-19

Cơ quan chức năng thành phố đề nghị tạm dừng một số tuyến xe cố định liên tỉnh chở khách đi/đến những địa phương, vùng đang có dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus