Pháp Luật Plus - tuyên truyền - các bài viết về tuyên truyền, tin tức tuyên truyền

tuyên truyền - các bài viết về tuyên truyền, tin tức tuyên truyền

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 cùng ngư dân phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus