tuyên truyền pháp luật - các bài viết về tuyên truyền pháp luật, tin tức tuyên truyền pháp luật

Điều kiện để xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định rõ về tiêu chí và điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1