Pháp Luật Plus - tuyển sinh - các bài viết về tuyển sinh, tin tức tuyển sinh

tuyển sinh - các bài viết về tuyển sinh, tin tức tuyển sinh

Công bố chất lượng đào tạo: Các trường đại học phải trung thực, minh bạch

Các trường đại học (ĐH) phải trung thực, minh bạch khi công bố các thông tin về chất lượng đào tạo theo hướng chất lượng đến đâu thì công bố đến đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus