tuyển sinh 2016 - các bài viết về tuyển sinh 2016, tin tức tuyển sinh 2016

Thí sinh cận thị không được xét tuyển vào Học viện Tòa án

Thí sinh tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật học của Hv Tòa án phải không bị dị hình, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không bị cận thị.

Theo dõi Pháp Luật Plus