Pháp Luật Plus - tuyến đường Thọ Am - Nội Am - các bài viết về tuyến đường Thọ Am - Nội Am, tin tức tuyến đường Thọ Am - Nội Am

tuyến đường Thọ Am - Nội Am - các bài viết về tuyến đường Thọ Am - Nội Am, tin tức tuyến đường Thọ Am - Nội Am

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1km, chạy qua địa phận xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì), quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 17,5m, lòng đường xe chạy rộng 7,5m.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1