tuyến đường - các bài viết về tuyến đường, tin tức tuyến đường

Đà Nẵng: Người dân chờ đợi việc thành phố chỉnh trang đô thị các tuyến đường

Ngày 23/3, Lãnh đạo Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường có bề rộng lòng đường 3,5m - 3,75m dự kiến đầu tư mở rộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus