Pháp Luật Plus - tuyển dụng - các bài viết về tuyển dụng, tin tức tuyển dụng

tuyển dụng - các bài viết về tuyển dụng, tin tức tuyển dụng

Hà Nội: Giáo viên hợp đồng vẫn bất an

Đã đồng ý với chủ trương tuyển dụng đặc cách, các quận, huyện đã rà soát theo chỉ đạo. Nhưng đến giờ, gần 3.000 giáo viên hợp đồng chưa thể yên tâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Công ty Anh Luân tuyển dụng

Công ty Anh Luân tuyển dụng

0
Công ty bất động sản Anh Luân cần tuyển dụng nhân viên, kiêm trợ lý, cố vấn bất động sản.
Link liên kết