tuyển dụng seojin Việt Nam - các bài viết về tuyển dụng seojin Việt Nam, tin tức tuyển dụng seojin Việt Nam

Công ty SeoJin Việt Nam: Nam công nhân bị tai nạn lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo đó, nam công nhân bị tai nạn ngày 28/03, tại Công ty TNHH SeoJin Việt Nam là công nhân đang trong thời gian học việc, chưa được huấn luyện ATLĐ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1