Pháp Luật Plus - tuyển dụng phóng viên - các bài viết về tuyển dụng phóng viên, tin tức tuyển dụng phóng viên

tuyển dụng phóng viên - các bài viết về tuyển dụng phóng viên, tin tức tuyển dụng phóng viên

Tuyển dụng Phóng viên, Biên tập viên

Tạp chí Thương Trường tuyển dụng Phóng viên, Biên tập viên. Số lượng tuyển dụng 12 người. Thời hạn tuyển dụng, nhận hồ sơ từ nay đến 31/10/2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus