Pháp Luật Plus - tuyển dụng công chức - các bài viết về tuyển dụng công chức, tin tức tuyển dụng công chức

tuyển dụng công chức - các bài viết về tuyển dụng công chức, tin tức tuyển dụng công chức

Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm

Nội dung thi trắc nghiệm gồm ba phần với 120 câu hỏi, trong đó phần kiến thức chung có 60 câu hỏi thi trong 60 phút.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết