tuyen dung 2018 - các bài viết về tuyen dung 2018, tin tức tuyen dung 2018

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 với 15 công chức vào ngạch chuyên viên thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus