Pháp Luật Plus - tuyển chọn - các bài viết về tuyển chọn, tin tức tuyển chọn

tuyển chọn - các bài viết về tuyển chọn, tin tức tuyển chọn

Thời hạn nhận tác phẩm dự Giải báo chí Quốc Gia lần thứ XVI chậm nhất là ngày 15/3

Hội đồng Giải báo chí Quốc Gia năm 2021 vừa ban hành công văn số 01/HD-HĐGBCQG về hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1