tuyến cao tốc - các bài viết về tuyến cao tốc, tin tức tuyến cao tốc

Ba ngày, VEC từ chối phục vụ 660 xe quá tải

Trong ba ngày, VEC tổ chức kiểm tra tải trọng 13.000 lượt phương tiện, qua đó từ chối phục vụ 660 phương tiện do vi phạm tải trọng quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus