UBND huyện Tiên Lãng, xã Quyết Tiến đã có những ghi nhận, tiếp thu phản ánh của PhapluatPlus và đã chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vụ việc.Sau khi phóng viên PhapluatPlus có các buổi làm việc với đại diện UBND xã Quyết Tiến, UBND huyện Tiên Lãng về nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng giao khoán diện tích đấu thầu đầm tại thôn La Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Tiên Lãng.
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Tiên Lãng.

Về phía Huyện Uỷ, UBND huyện Tiên Lãng; xã Quyết Tiến đã có những ghi nhận, tiếp thu từ cuộc trao đổi với Phóng viên PhapluatPlus và phía lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo kịp thời để giải quyết dứt điểm sự việc trên trong tháng 11/2015.

Ngay sau đó, tại văn bản số 1348/UBND-TCD về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Khanh liên quan đến diện tích đấu thầu tại thôn La Cầu, xã Quyết Tiến.

Trong văn bản thể hiện nội dung buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Khanh chủ trì làm việc cùng các cơ quan chuyên môn như: Thanh Tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND huyện, Ban Tiếp công dân để bàn giải quyết đơn của ông Mai Văn Thẩm thôn La Cầu và ông Phạm Văn Thoan, khu 6, thị trấn Tiên Lãng (Hải Phòng).

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Trần Văn Khanh chỉ đạo Đảng Uỷ, UBND xã Quyết Tiến cần làm rõ các nội dung về nguồn gốc đất tại khu vực Bãi Triều thôn La Cầu, xã Quyết Tiến. Quá trình cho thuê đất với ông Phùng, Ông Thẩm; việc quản lý của UBND xã; rà soát toàn bộ quá trình thu nộp sản phẩm của các bên từ khi ký hợp đồng đến nay và trách nhiệm của UBND xã và đề xuất kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ông Mai Văn Thẩm gửi đơn đến PhapluatPlus.vn
Ông Mai Văn Thẩm gửi đơn đến PhapluatPlus.vn

 Đồng thời chỉ rõ UBND xã Quyết Tiến tổ chức buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn của huyện trước ngày 13/11/2015 và làm việc với ông Thẩm, ông Thoan trước ngày 20/11/2015.

Các nội dung liên quan tiếp theo được giao cho Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với Phòng  Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện tham mưu, báo cáo tổng hợp quá trình giải quyết đơn của ông Mai văn Thẩm và ông Phạm Văn Thoan có thời gian thực hiện trong tháng 11/2015.

Trao đổi với PhapluatPlus, ông Lê Toàn Thắng, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng cho biết: hiện nay việc giải quyết đơn thư của công dân Mai Văn Thẩm và ông Phạm Văn Thoan được các phòng, ban liên quan thực hiện sát, quyết liệt và đảm bảo nội dung, tiến độ về thời gian dự định mà Phó Chủ tịch Trần Văn Khanh chỉ đạo.

PhapluatPlus tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận