tượng của 21 nền kinh tế thành viên khu vực APEC - các bài viết về tượng của 21 nền kinh tế thành viên khu vực APEC, tin tức tượng của 21 nền kinh tế thành viên khu vực APEC

Chiêm ngưỡng các tác phẩm tượng của 21 nền kinh tế thành viên khu vực APEC

Ngày 9/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Công viên tượng APEC chính thức khai trương, chào đón các Đoàn đại biểu

Theo dõi Pháp Luật Plus