từng vùng - các bài viết về từng vùng, tin tức từng vùng

Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu sẽ tăng ở 4 vùng ra sao?

Theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng trên 4 vùng lương. Vậy, lương cụ thể ở từng vùng ra sao?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1