Pháp Luật Plus - túng thiếu - các bài viết về túng thiếu, tin tức túng thiếu

túng thiếu - các bài viết về túng thiếu, tin tức túng thiếu

Cầm 25 triệu tiêu Tết: Tôi không dám ra khỏi nhà mua sắm

Tôi được thưởng Tết Nguyên đán 10 triệu, chồng được 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để chi tiêu Tết, nhưng tôi vẫn thấy thiếu trước hụt sau.

Theo dõi Pháp Luật Plus