tuần lộc - các bài viết về tuần lộc, tin tức tuần lộc

Vùng đất nơi chăn tuần lộc là cuộc chiến bảo vệ bản sắc

Suốt nhiều thế hệ để gìn giữ bản sắc, với những thách thức gần đây nhất là các lệnh giới hạn quy mô chăn thả tuần lộc của chính phủ Na Uy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1