tự ý - các bài viết về tự ý, tin tức tự ý

Đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ có được phép chuyển nhượng không?

Để chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Đất đai, vậy đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ có được phép mua bán không?

Theo dõi Pháp Luật Plus