tự xưng công an để lừa đảo - các bài viết về tự xưng công an để lừa đảo, tin tức tự xưng công an để lừa đảo

Yêu cầu chuyển khoản số tiền gần 4 tỷ để "phục vụ công tác điều tra"

Đối tượng dùng số điện thoại lạ tự xưng là cơ quan điều tra và yêu cầu chuyển khoản số tiền hơn 3,8 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus