Tư vấn pháp lý - các bài viết về Tư vấn pháp lý, tin tức Tư vấn pháp lý

Giao dịch vượt quá thẩm quyền của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có bị vô hiệu?

Theo quan điểm của Tòa án Tối cao, khi người đại diện của doanh nghiệp ký HĐ thì bên kia không buộc phải biết việc người đại diện có lạm quyền không...

Theo dõi Pháp Luật Plus