tư vấn pháp luạt - các bài viết về tư vấn pháp luạt, tin tức tư vấn pháp luạt

“Vướng mắc” về thời hiệu trong thừa kế

Chế định về thừa kế của pháp luật hiện hành mặc dù đã rõ ràng và cụ thể nhưng trên thực tế vẫn gặp phải một số “vướng mắc” về thời hiệu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1