tư vấn du học - các bài viết về tư vấn du học, tin tức tư vấn du học

Khách hàng bức xúc về việc thanh lý hợp đồng với Công ty Việt Nam Hiếu Học

Theo phản ánh, do hết nhu cầu cho con du học nên khách hàng muốn thanh lý hợp đồng, thế nhưng Công ty Việt Nam Hiếu Học bị cho là “né tránh”?

Theo dõi Pháp Luật Plus