từ Trung Quốc về - các bài viết về từ Trung Quốc về, tin tức từ Trung Quốc về

Hà Giang: BN số 268 có tiếp xúc với một người đi làm thuê từ Trung Quốc về

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, BN số 268 không hề đi đâu và chỉ tiếp xúc với một người đi làm thuê ở Trung Quốc về.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1