Pháp Luật Plus - tú sơn - các bài viết về tú sơn, tin tức tú sơn

tú sơn - các bài viết về tú sơn, tin tức tú sơn

“Hồn quê” với Họa sĩ Phan Hùng

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Trang Liệt giàu truyền thống Văn hóa, nền tảng hội họa bắt nguồn từ Cha anh - nghệ nhân tranh sơn mài Phan Bính.

Theo dõi Pháp Luật Plus