tự do - các bài viết về tự do, tin tức tự do

Lý do Mỹ bầu cử vào ngày thứ Ba sau thứ Hai đầu tiên của tháng 11

Đạo luật quy định rằng ngày lựa chọn cử tri đoàn bầu tổng thống sẽ là ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11.

Theo dõi Pháp Luật Plus