Pháp Luật Plus - từ chức - các bài viết về từ chức, tin tức từ chức

từ chức - các bài viết về từ chức, tin tức từ chức

Nên từ chức trước khi bị cách chức

Sai phạm có liên quan đến một công ty thiết kế, xây dựng trên địa bàn trong vài chục dự án ký duyệt thời kỳ trước đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus