từ chối - các bài viết về từ chối, tin tức từ chối

3 dự án chuyển đổi rừng tự nhiên bị từ chối

Hà Công Tuấn vừa có văn bản phúc đáp trả lời các tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Bình về các dự án xin chuyển đổi đất rừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus