từ chối phục vụ - các bài viết về từ chối phục vụ, tin tức từ chối phục vụ

Từ chối phục vụ hành khách đi xe không thực hiện phòng chống dịch

Các đơn vị kinh doanh vận tải kiên quyết từ chối phục vụ những hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đi xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus