từ bỏ quá khứ phá rừng - các bài viết về từ bỏ quá khứ phá rừng, tin tức từ bỏ quá khứ phá rừng

Chuyện về “lâm tặc” quay đầu để trả nợ rừng

“Mình mắc tội với rừng, giờ phải trả. Phải trả lại màu xanh, trả lại “tiếng rừng” cho chính khu rừng bị mình và nhiều người khác chặt phá.

Theo dõi Pháp Luật Plus