TTXVN - các bài viết từ TTXVN, tin tức TTXVN

Nhà báo góp phần tỏa rộng ánh sáng, đẩy lùi và xóa dần bóng tối

Báo chí cách mạng còn định hướng tư tưởng thông qua biểu dương những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để cái tốt ngày càng sinh sôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus