Pháp Luật Plus - TTXVN - các bài viết từ TTXVN, tin tức TTXVN

TTXVN - các bài viết từ TTXVN, tin tức TTXVN

Bộ Chính trị bổ sung chức năng cho Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết