TTXD - các bài viết về TTXD, tin tức TTXD

TP HCM: Trung bình 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng mỗi ngày

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP HCM, bình quân mỗi ngày, tại TP HCM phát hiện hơn 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1