Pháp Luật Plus - TT Huế - các bài viết về TT Huế, tin tức TT Huế

TT Huế - các bài viết về TT Huế, tin tức TT Huế

Địa ốc 7AM: Hạ Long đề xuất thu hồi dự án của HACC1, Tasco và những khu đất đối ứng BT

Hạ Long đề xuất thu hồi dự án của HACC1, tình hình những khu đất được đối ứng dự án BT... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus