T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM - các bài viết về T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM, tin tức T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP HCM 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng

Ngày 22/9, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã trao tặng TP HCM 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1