TS Lê Quang Minh - các bài viết về TS Lê Quang Minh, tin tức TS Lê Quang Minh

TS Lê Quang Minh: Cần có hành lang pháp lý để chống thất thu thuế của các nhà kinh doanh phi truyền thống

Cần phải công khai minh bạch trong thu thuế đối với loại hình kinh doanh phi truyền thống, để thúc đẩy kinh doanh và tạo sự công bằng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1