Ngày 23/10/2017 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cho phép SCB mở rộng việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế.Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phát sinh theo văn bản chấp thuận của ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật” ghi tại Khoản 13 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP- NHNN ngày 26/12/2011 của NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn thành “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Thời gian tới SCB sẽ mở rộng các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho khách hàng
Thời gian tới SCB sẽ mở rộng các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho khách hàng

Theo đó, quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2017 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 của NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, SCB đang cung cấp các sản phẩm ngoại hối truyền thống cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Với quyết định mới của NHNN, SCB sẽ có cơ sở để nghiên cứu và triển khai cung ứng các dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho khách hàng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận