Ngày 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo công bố kết quả khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá sự chuyển biến của các chính sách, pháp luật hải quan trong giai đoạn 2010-2015 là tích cực và khá tích cực.Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 4 đến hết tháng 6/2015, tổng cộng 10.406 phiếu khảo sát đã được gửi đi, 3.123 doanh nghiệp đã trả lời, tỷ lệ phản hồi 30%. Theo đó, kết quả khảo sát cho thấy, có tới 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá sự chuyển biến của các chính sách, pháp luật hải quan trong giai đoạn 2010-2015 là tích cực và khá tích cực.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Hồng Ân)
Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Hồng Ân)

Khảo sát năm 2015 nhận được 3.123 phiếu trả lời. Các nội dung bảng hỏi đối với doanh nghiệp gồm bốn nội dung: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Sự phục vụ của công chức hải quan và Kết quả giải quyết công việc.

Kết quả khảo sát cho biết, cả bốn nội dung đều được doanh nghiệp đánh giá cao. Cụ thể, đối với phương thức tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, các doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2015 tương đối hài lòng với các phương thức tiếp cận thông tin về hải quan hiện nay.

Việc tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan được đánh giá cao nhất, với 89% doanh nghiệp hoàn toàn hài lòng. Tiếp đến là các hình thức tham gia các lớp tập huấn, tham dự đối thoại do cơ quan hải quan tổ chức, trực tiếp tới gặp, gọi điện và gửi công văn.

Khi gặp vướng mắc trong quá trình tìm hiểu thông tin pháp luật hải quan, các doanh nghiệp cũng đánh giá tích cực về việc giải quyết vướng mắc của cơ quan hải quan. Cụ thể, 77% doanh nghiệp hài lòng hoàn toàn với việc trả lời vướng mắc của Tổng cục Hải quan, với các cục hải quan địa phương là 76%.

Đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, khảo sát 2015 đề nghị các doanh nghiệp đánh giá mức độ dễ dàng khi thực hiện 6 nhóm thủ tục hải quan: Thủ tục thông quan, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, thủ tục quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại.

Theo kết quả khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp cho biết việc thực hiện những quy định này là bình thường. Những thủ tục có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá là dễ hay rất dễ cao nhất là thủ tục nộp thuế (26%), thủ tục thông quan, kiểm tra hồ sơ (10%) và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát (10%). Tuy nhiên, cũng có những thủ tục mà doanh nghiệp đánh giá là khó hay rất khó là thủ tục hoàn thuế, không thu thuế (31%) và thủ tục xét miễn thuế (26%).

Đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan hải quan khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đại đa số doanh nghiệp đều đánh giá sự hỗ trợ này là tích cực. Cụ thể, 77% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ của cơ quan hải quan phần lớn là kịp thời, có 83% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ này là hoàn toàn hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận