Đã hơn 12 tháng kể từ khi Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng, đến nay chức vụ này vẫn để trống. 

Qua tìm hiểu được biết, kể từ 1/6/2021, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhận nhiệm vụ mới.

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được ổn định, liên tục, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Nhận, Thành viên HĐTV VICEM phụ trách HĐTV VICEM kể từ ngày 18/6/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

d795ef861420e97eb0318-0853

Trụ sở VICEM ở số 228, đường Lê Duẩn, Hà Nội. Ảnh Hải Lê

Tháng 9/2021, VICEM có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị được thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định đã được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương tại văn bản số 1825/BXD-TCCB ngày 24/5/2021. Tức, đồng ý bổ sung 01 Thành viên HĐTV VICEM, 01 Phó tổng giám đốc và 1 Kiểm soát viên từ nguồn quy hoạch tại chỗ.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên được biết, nội hàm văn bản 1825 xuất phát từ văn bản 188/VICEM-HĐTV ngày 25/2/2021 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Nội dung văn bản cho biết, hiện nay HĐTV VICEM gồm 3 người (ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Nam Khánh, Thành viên HĐTV, ông Phạm Văn Nhận, Thành viên HĐTV).

Ban Tổng giám đốc gồm ông Lê Nam Khánh, Tổng giám đốc, ông Đinh Quang Dũng, Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, ông Lê Hữu Hà, Phó tổng giám đốc, phụ trách quản lý kỹ thuật, sản xuất.

Tại Tờ trình 2363 ngày 26/11/2019, Hội đồng thành viên VICEM đã báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương bổ sung 01 Thành viên Hội đồng thành viên từ nguồn nhân sự tại chỗ; Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1045/BXD ngày 12/12/2019 thống nhất chủ trương bổ sung 01 Thành viên Hội đồng thành viên VICEM từ nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị.

Căn cứ quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, ngày 19/02/2021 VICEM đã thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương để bổ nhiệm ông Phạm Đức Cường - Trưởng phòng Kỹ thuật VICEM giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VICEM.

Theo quy định tại Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng: Số lượng Hội đồng thành viên là 05 người; Số lượng Kiểm soát viên là 03 người; Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 05 người.

Căn cứ tình hình thực tế, để kiện toàn tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý VICEM, tạo điều kiện cho Tổng công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, Hội đồng thành viên VICEM báo cáo Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương: Kiện toàn bổ sung thêm 1 Thành viên Hội đồng thành viên VICEM; 1 Phó Tổng giám đốc VICEM; 1 Kiểm soát viên VICEM từ nguồn quy hoạch tại chỗ - văn bản cho biết.

Tuy nhiên, theo đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, thời gian đó tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thêm vào đó, kể từ 1/6/2021, Chủ tịch HĐTV VICEM nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng nên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chưa thể triển khai được quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 29 Nghị định 159/2020/NĐ-CP “chậm nhất 15 ngày kể từ khi có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty phải tiến hành quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định”.

Cũng kể từ đó đến nay, việc kiện toàn lãnh đạo VICEM và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam “dậm chân tại chỗ” mặc dù đã liên tục có văn bản gửi đại diện chủ sở hữu là Bộ Xây dựng.

Cụ thể, ngày 26/01/2022, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cho biết: “Từ ngày 01/6/2021, đồng chí Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Bộ Xây dựng. Hội đồng thành viên VICEM chỉ còn 03 thành viên. Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 211/BXD-TCCB giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên VICEM phụ trách Hội đồng thành viên VICEM kể từ ngày 18/06/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM.

Ngày 05/8/2021, Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 1258/VICEM - HĐTV báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng sớm có ý kiến chỉ đạo kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM.

Theo Quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, từ ngày 23/01/2022 đồng chí Lê Nam Khánh thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên VICEM.

Như vậy, đến nay Hội đồng thành VICEM chưa được kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và số lượng Thành viên Hội đồng thành viên chỉ còn 02 thành viên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 22/9/2021, quy định "số lượng Thành viên Hội đồng thành viên 05 thành viên", “số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên" và số lượng Phó Tổng giám đốc: Không quá 05 Phó Tổng giám đốc".

Trên cơ sở quy định của pháp luật, thực tế hoạt động của VICEM; để quản lý, giám sát và điều hành VICEM hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định, Hội đồng thành viên VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng: Sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM; Bổ sung Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, Kiểm soát viên đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

Đồng thời, có ý kiến để Hội đồng thành viên VICEM tiếp tục triển khai thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ theo đề nghị của Hội đồng thành viên VICEM tại văn bản số 1507/VICEM-HĐTV ngày 09/9/2021’’ – văn bản cho biết.

Sự việc càng thêm cấp bách, cán bộ công nhân viên TCT Xi măng Việt Nam nóng lòng mong muốn Bộ Xây dựng sớm kiện toàn các chức danh còn thiếu để quản lý, giám sát và điều hành VICEM hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định. Bởi Thành viên HĐTV VICEM chỉ còn 2 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Nhận sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/9/2022.

Được biết, ngày 25/4/2022 vừa qua, VICEM đã có văn bản 713/VICEM-HĐTV gửi Bộ Xây dựng cho biết: Ngày 21/4/2022, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã tổ chức tiến hành các Hội nghị của quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định tại Quy chế Quản lý Người quản lý doanh nghiệp nhà nước. Người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu của Hội nghị tập thể lãnh đạo VICEM lần 3 (bước 5), HĐTV VICEM thống nhất báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ nhiệm 3 Thành viên HĐTV VICEM.

Hiện nay, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam vẫn đang chờ ý kiến cuối cùng của Bộ Xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).