Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ ngày 1/4/2014 đến hết tháng 10/2015 cả nước có hơn 66.000 doanh nghiệp khai báo trên hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS ) với tổng số tờ khai là 11,4 triệu bộ và tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 471,71 tỷ USD.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ giúp thời gian xử lý được thực hiện nhanh, thông quan với lô hàng luồng xanh chỉ từ 1 đến 3 giây. Đến nay VNACCS/VCIS được triển khai tại 100% cục hải quan địa phương và 100% chi cục.

VNACCS/VCIS cũng là tiền đề cơ bản để thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN. Hệ thống còn góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ đặt ra.

Trong Nghị quyết 30a/NQ-CP mới đây của Chính phủ, Chính phủ đánh giá: Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS/VCIS và Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế đã giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa bình quân từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu, giảm được từ 10% đến 20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận