truyền bá Pháp luân công trái phép - các bài viết về truyền bá Pháp luân công trái phép, tin tức truyền bá Pháp luân công trái phép

Bắt hai đối tượng lợi dụng dịch bệnh để truyền bá Pháp luân công trái phép

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, đối tượng vờ đi phát khẩu trang để truyền bá Pháp luân công trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1