Pháp Luật Plus - Truy thu thuế - các bài viết về Truy thu thuế, tin tức Truy thu thuế

Truy thu thuế - các bài viết về Truy thu thuế, tin tức Truy thu thuế

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động

UBND TP HCM vừa gửi Bộ Tài chính góp ý về dự thảo "Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước".

Theo dõi Pháp Luật Plus